Wśród systemów wentylacji pożarowej wyróżniamy:

Systemy wentylacji oddymiającej, których zadaniem jest usuwanie dymu i ciepła z przestrzeni chronionej w momencie wybuchu pożaru. Umożliwiają one bezpieczną ewakuację użytkowników poprzez utrzymanie na drodze ewakuacyjnej warstwy wolnej od dymu.

Systemy zapobiegania zadymieniu, które dzięki wytworzeniu odpowiedniej różnicy ciśnień nie dopuszczają do napływu dymu ze strefy objętej pożarem do strefy chronionej.

W obu przypadkach podstawowym celem zastosowania systemów wentylacji pożarowej jest ochrona życia ludzkiego poprzez zapewnienie bezpiecznej ewakuacji z budynku objętego pożarem. Do zasilania i sterowania urządzeń systemów wentylacji pożarowej stosujemy certyfikowane centrale sterujące ZEOS CP02, ZEOS CP03 posiadające certyfikaty i świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB. Wszystkie wymienione produkty dostępne są w ofercie naszej firmy. Projektujemy i realizujemy instalacje automatyki dla napowietrzania klatek schodowych – posiadamy niezbędne dokumenty dla sterowania instalacją w zależności od sygnału z kontaktronów i/ lub przetworników różnicy ciśnień. 
Projektujemy również systemy łączone bytowo-pożarowe na bazie central sterujących ZEOS CP02, ZEOS CP03.

Zakres oferty

Wsparcie techniczne na etapie wytycznych oraz przygotowanie całkowitego projektu systemu automatyki wraz z jego realizacją i uruchomieniem instalacji.

Kompleksowa realizacja automatyki dla systemów wentylacji pożarowej w garażach podziemnych, tunelach, atriach, przestrzeniach oddymiania, napowietrzania, klatkach schodowych itd.

Wsparcie w odbiorach instalacji przez Straż Pożarną oraz na etapie prób. Dzięki naszej wieloletniej praktyce w tej dziedzinie projektowane przez nas systemy spełniają wszystkie wymagania pożarowe.

Kompletna dokumentacja powykonawcza, zawierającą m.in. niezbędne protokoły pomiarowe oraz protokoły z prób i uruchomień.

Przeszkolenie użytkowników w zakresie użytkowania i obsługi systemu.

Elementy systemu

product 0 Centrala sterująca ZEOS CP03

Centrala sterująca ZEOS CP03

Więcej
product 1 Centrala sterująca ZEOS CP02

Centrala sterująca ZEOS CP02

Więcej