System Sygnalizacji Pożaru jest instalacją wymaganą w wielu budynkach użyteczności publicznej. Uregulowane jest to odpowiednimi przepisami prawnymi i rozporządzeniami. Skutki pożaru, który rozwija się w sposób niekontrolowany mogą powodować straty dóbr materialnych, a nawet zagrożenie zdrowia lub życia.

Zadaniem Systemu Sygnalizacji Pożaru jest wykrycie pożaru i zaalarmowanie o nim w celu zagwarantowania bezpieczeństwa użytkowników, zapewnienie możliwości szybkiej i bezpiecznej ewakuacji oraz ograniczenia zniszczeń i uszkodzeń budynku, a także związanych z nim strat materialnych dzięki skróceniu czasu pomiędzy wykryciem pożaru a akcją gaśniczą. Prawidłowo zaprojektowany i wykonany System Sygnalizacji Pożaru pozwala chronić użytkowników budynku i ich dobra materialne.

Zakres oferty

Kompleksowy projekt systemu sygnalizacji pożaru wraz z jego realizacją. Projektujemy i wykonujemy systemy na bazie elementów renomowanej i sprawdzonej firmy Schrack-Seconet. Zapewniamy projekt zgodny z obowiązującymi normami i przepisami.

Dobór odpowiednich urządzeń: czujek pożarowych, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, centrali wraz z doborem akumulatorów, modułów monitorująco-sterujących, sygnalizatorów optyczno-akustycznych oraz okablowania.

Przygotowujemy dokumentację powykonawczą, oferujemy pomoc w odbiorach i uruchomieniach, wykonujemy niezbędne pomiary powykonawcze.