W garażach podziemnych zanieczyszczonych spalinami najlepszym wskaźnikiem jakości powietrza jest tlenek węgla, mogący powodować nawet śmiertelne zatrucie przebywających na garażu osób. Przepisy prawne wymagają stosowania systemów detekcji gazów w halach garażowych powyżej 10 stanowisk. Dodatkowo hale garażowe podziemne dopuszczające parkowanie pojazdów z instalacją LPG powinny być wyposażone w wentylację sterowaną detektorami stężenia tego gazu. Pomiar stężenia poszczególnych gazów w powietrzu powinien być stale monitorowany w różnych miejscach garażu, a jego przekroczenie powinno powodować załączenie wentylacji i w przypadku wysokiego stężenia załączenie odpowiedniej sygnalizacji nakazującej opuszczenie garażu.

Zakres oferty

Projektowanie wraz z wykonaniem systemów detekcji gazów CO/LPG/CNG oraz tablicą zasilająco-sterującą dla tego systemu. Zakres projektu zawiera m.in. rozmieszczenie i dobór detektorów gazów, tablic ostrzegawczych, dobór okablowania, opis działania systemu, wytyczne dla pozostałych branż.

Dobór urządzeń uwzględniając specyfikę obiektu i wymagania zamawiającego.

Elementy systemu

product 0 Detektor gazu W PRZYGOTOWANIU

Detektor gazu W PRZYGOTOWANIU

Więcej