W wielu obiektach budowlanych wymagana jest dodatkowa wentylacja mechaniczna. Prawidłowo zaprojektowane i zrealizowane systemy sterowania pozwalają chronić użytkowników przed zbyt wysokim stężeniem gazów w wentylowanych przestrzeniach przy małych kosztach zużycia energii.

Zakres oferty

Przygotowanie projektu wraz z jego wykonaniem dla systemów automatyki wentylacji bytowej. W zależności od wymagań zamawiającego w zakresie projektu automatyki, może znaleźć się system detekcji gazów np. CO/LPG.

Projekt tablicy zasilająco-sterującej. Możliwa jest także jej prefabrykacja w naszej firmie. Wykonywane przez nas projekty są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami.

Udział w uruchomieniach systemu, wykonanie pomiarów powykonawczych oraz przygotowanie dokumentacji powykonawczej. 

Elementy systemu

product 0 Tablica zasilająco-sterująca dla systemów wentylacji bytowej garaży podziemnych

Tablica zasilająco-sterująca dla systemów wentylacji bytowej garaży podziemnych

Więcej