SYSTEMY WENTYLACJI POŻAROWEJ

Wśród systemów wentylacji pożarowej wyróżniamy systemy wentylacji oddymiającej, których zadaniem jest usuwanie dymu i ciepła z przestrzeni chronionej w momencie wybuchu pożaru. Umożliwiają one bezpieczna ewakuacje użytkowników poprzez utrzymanie na drodze ewakuacyjnej warstwy wolnej od dymu. Drugą grupą są systemy zapobiegania zadymieniu, które dzięki wytworzeniu odpowiedniej różnicy ciśnień nie dopuszczają do napływu dymu ze strefy objętej pożarem do strefy chronionej. W obu przypadkach podstawowym celem zastosowania systemów wentylacji pożarowej jest ochrona życia ludzkiego poprzez zapewnienie bezpiecznej ewakuacji z budynku objętego pożarem.


W naszej ofercie znajduje się kompleksowa realizacja automatyki dla systemów wentylacji pożarowej w garażach podziemnych, tunelach, atriach, przestrzeniach oddymiania, napowietrzania, klatkach schodowych itd. Nasza firma oferuje wsparcie techniczne na etapie wytycznych oraz przygotowanie całkowitego projektu systemu automatyki wraz z jego realizacją i uruchomieniem instalacji. Do zasilania i sterowania urządzeń systemów wentylacji pożarowej stosujemy certyfikowane centrale sterujące ZEOS CP02, ZEOS CP03 posiadajace certyfikaty i świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB lub tablice sterownicze ZEOS CP01 posiadające aprobatę i certyfikat ITB. Wszystkie wymienione produkty dostępne są w ofercie naszej firmy.

Dla systemów, które wykonujemy, oferujemy wsparcie w odbiorach instalacji przez Straż Pożarną oraz na etapie prób. Dzięki naszej wieloletnie praktyce w tej dziedzinie projektowane przez nas systemy spełniają wszystkie wymagania pożarowe. Systemy projektujemy i realizujemy na bazie materiałów znanych i renomowanych producentów takich jak BAKS, TECHNOKABEL, BITNER itd.

Projektujemy i realizujemy instalacje automatyki dla napowietrzania klatek schodowych – posiadamy niezbędne dokumenty dla sterowania instalacją w zależności od sygnału z kontaktronów i/ lub przetworników różnicy ciśnień. Projektujemy również systemy łączone bytowo-pożarowe na bazie central sterujących ZEOS CP02, ZEOS CP03 lub tablic sterownicznych ZEOS CP01. Dla wykonywanych przez nas systemu dostarczamy kompletna dokumentacje powykonawczą, zawierającą m.in. niezbędne protokoły pomiarowe oraz protokoły z prób i uruchomień. W naszej ofercie znajduje się również przeszkolenie użytkowników w zakresie użytkowania i obsługi systemu.

Zobacz nasze realizacje

Zobacz wybrane >