SYSTEMY DETEKCJI GAZÓW W GARAŻACH PODZIEMNYCH

W garażach podziemnych zanieczyszczonych spalinami najlepszym wskaźnikiem jakości powietrza  jest tlenek węgla, mogącym powodować nawet śmiertelne zatrucie przebywających na garażu osób.  Przepisy prawne wymagają stosowania systemów detekcji gazów w halach garażowych powyżej 10 stanowisk.

 Dodatkowo hale garażowe podziemne dopuszczające parkowanie pojazdów z instalacją LPG powinny być wyposażone w wentylacje sterowaną detektorami stężenia tego gazu. Pomiar stężenia poszczególnych gazów w powietrzu powinien być stale monitorowany w różnych miejscach garażu a jego przekroczenie powinno powodować załączenie wentylacji i w przypadku wysokiego stężenia załączenie odpowiedniej sygnalizacji nakazującej opuszczenie garażu. Nasza firma zajmuje się projektowaniem wraz z wykonaniem systemów detekcji gazów CO/LPG/CNG wraz z szafką zasilająco-sterująco dla tego systemu.

 Zakres projektu zawiera m.in. rozmieszczenie i dobór detektorów gazów, tablic ostrzegawczych, dobór okablowania, opis działania systemu, wytyczne dla pozostałych branż.  Wykonujemy dobór urządzeń uwzględniając specyfikę obiektu i wymagania zamawiającego.

Zobacz nasze realizacje

Zobacz wybrane >